SEE RESCUE STREAMER

Problemet: För räddningsteamet att upptäcka den nödställde personen

Lösningen: Oavsett var du befinner dig i nöd på havet, i begen eller i snön så markerar See/Rescue®Streamer din position tydligt gentemot omgivningen. Dag och/eller natt samt med IR.

Unika produktegenskaper

 • nödsignal på havet, på land och i snölandskap
 • aktiveras på några sekunder!
 • inget behov av underhåll (passiva SEE Rescue streamer)
 • en mycket KRAFTIG signal
 • kompakt och låg vikt
 • reducerar tid och kostnad för SAR sökinsatser 
 • låg livstidskostnad

Produktversioner

 • SAR 6/25 MIL (för flytväst, ger en tydlig markering av ditt läge i dagsljus)

 • SAR 6/25 RR (för flytväst, ger en tydlig markering av ditt läge såväl under dagtid som på natten mht av aktiva ljussignaler)

 • SAR 6 MIL, SAR 11 MIL, SAR 18 MIL (för livflotte, olika versioner med markering såväl under dagtid som på natten mht av aktiva ljussignaler och IR)

 • Manuellt aktiverad RescueStreamer® med aktivt ljus (för nödpack i katapultstol, passiv dag och aktiv natt-markering)

 • Automataktiverad IR Streamer (SDIRS) (för nödpack i ACES II katapultstol)

Samtliga produkter är testade och godkända US Forces och US Coast guard

Produktdata

Product NSN # Application Dimensions Deployed (meter) Package Dimensions
(cm)
Weight
SAR 6/25 MIL 4240-01-451-8752 Flight Vests, PFDs, Survival Kits 0.15 x 7.6 4.5 x 16.5 140 gram
SAR 6 MIL 4240-01-451-8756 1-to-2-Man Life Raft 0.15 x 12.2 5.3 x 16.5 193 gram
SAR 11 MIL 4240-01-451-8760 4-to7-Man Life Raft 0.28 x 12.2 5.3 x 29.2 337 gram
SAR 18 MIL 4240-01-451-8761 Multi-Man Life Raft 0.46 x 12.2 5.3 x 47.0 595 gram

Passive RescueStreamer® General Technical Data Sheet

RescueStreamer® Film

Film used for all RescueStreamer® products is

 • High Density Polyethylene Extruded (HDPE)
 • Thickness .003 inches or 3 MILs
 • Color bright orange (NBS Special Pub 440, color 34)
 • Bright yellow available on special orders
 • Positively buoyant
 • Inert, non-hazardous

Flotation Struts

Flotation struts used on RescueStreamer® products are hollow, air filled and sealed providing additional buoyancy and enhancing the overall flotation and stability of the deployed RescueStreamer®  Each RescueStreamer® product uses different diameter struts defined in the specific product sections below.  Flotation struts are sonic welded to the film at optimal locations and perpendicular to the deployed length of the RescueStreamer®.  This configuration prevents twisting of the film when deployed.

Attachment Bridles

Attachment bridles on SAR series products are manufactured using 80 pound test monofilament line, nylon swages and injection molded nylon shock cord clips.

Reflectivity

Passive light reflectors are SOLAS grade retro-reflective tapes installed at optimal locations on both side of the RescueStreamer® film.  Retro-reflectors are standard on SAR 6/25 RR and can be installed on any RescueStreamer® product.

Legislative Compliance

All RescueStreamer® products are Berry and Kissell Amendment compliant.

Lighted RescueStreamer® Products

LiteTube

LiteTubes installed on lighted RescueStreamer® products have the following characteristics

 • Length 10 1/8 inches
 • Diameter 3 3/4 inches, 4 7/8 inches at the Reed switch
 • Weight 4.8 ounces
 • Light output High intensity red / orange light emitting diode array
 • Flashes S O S 60 times per minute
 • Alternating bright then dim display
 • Never fully extinguishes when actively flashing
 • Light signal duration Minimum of 3 night cycles
 • Automatic photo sensitivity illuminates at atmospheric dusk, extinguishes at atmospheric twilight
 • Batteries four CR 123 lithium cells
 • Battery life Four years from date of manufacture
 • Buoyancy Inherent positive buoyancy
 • Visual acuity or detection range Six miles at 3000 feet altitude
 • Reed switch activated during film extension
pdf pdf/1571738001_nss-rescuestreamer-technical-data
pdf pdf/1571738006_neu
2019-10/sar-6-life-vest
2019-10/1571732010_sar625clrrdeploying
2019-10/zzsar11-500feet
2019-10/zzsar11deployed
2019-10/see-rescue-ice
2019-10/sdirs-deploying