DECK - Kommunikationsystem för katastrofinsatser

DECK (Deployable Emergency Communication Kit) är ett fristående, portabelt kommunikations-system baserat på Iridium, som är ett världsledande kommunikationsystem via satellit.

DECK är designat för att användas av räddningspersonal i katastrofområden, som saknar el och allmänna mark- och mobilbaserade kommunikationsmedel. Det kan även användas av flygande besättning och annan personal som har hamnat i nöd i oländig terräng. DECK tillhandahåller

 • global spårning och tvåvägs-kommunikation genom Iridium®-satellit-nätverket
   
 • 4 personliga SHOUT tw-enheter med tvåvägs-data-kommunikation, global spårning samt nödlarm
   
 • 1 SHOUT sp-enhet med tvåvägs-röstkommunikation, internet access, samt övriga funktioner som erbjuds med SHOUT tw-enheterna.
   
 • Tillbehör som inkluderar laddningsbara batterier, ladd-solpaneler, USB Micro-kablage, och strömadaptrar
   
 • All hårdvara och kopplingstillbehör med USB-kompabilitet
   
 • DECK levereras i en robust och portabel Pelican-väska som rymmer all hårdvara och tillbehör
pdf pdf/1625580916_lsi-deck-v2-190411
pdf pdf/1625580919_deck-datasheet-and-pp
pdf pdf/nal-shout-ns-v2-190212
pdf pdf/1625580928_nal-shout-sp-v2-190328
2021-07/shout-tw-720x
2021-07/shout-sp-v3-sa-clear
2021-07/deck-constellation-480x480