COVID-19

Bäste kund,

Gällande det pågående utbrottet av COVID-19/Corona, ser vi allvarligt på situationen och har anpassat våra rutiner intern liksom gentemot våra kunder och leverantörer för att pss skydda våra kunder, anställda, leverantörer och affärsverksamhetem, och minimera risken för att sprida COVID-19-viruset vidare.

Samtidigt inser vi att våra service-tjänster är viktiga för att hålla bl a polisflyg och ambulansflyg igång även medan Corona-utbrottet pågår och vi håller därför verksamheten öppen.

Samtidigt följer vi utvecklingen och de rekommendationer och regler som våra myndigheter proklamerar, och har därutöver infört följande regler och rutiner inom företaget:

  • alla besök hos eller av kunder och leverantörer är tills vidare inställda
  • Social distans skall hållas mellan anställda och samtliga använder handsprit och liknande för personlig desinficering under arbetsdagen
  • Vid in och utleverans hålls distans till fraktförare, och personligt desinficering utförs efter att paket har hanterats. Vidare sprayas alla inkommande paket och produkter och hålls i karantän minst 1 dygn efter ankomst, innan paketet och produkter hanteras vidare

Våra anställda uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder och följa myndigheternas rekommendationer och regler även privat.

Det är vår förhoppning av vi på detta sätt skyddar våra anställda och kunder i rådande situation.

I det fall ni har frågor om hur vi i övrigt hanterar situationen, hör gärna av er.

Johan Eriksson, VD