GDPR

GDPR – NSS Integritets- och personuppgiftspolicy

Nordic Safety Systems värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Nordic Safety Systems behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer och eventuella adresser som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning och produktutveckling. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Nordic Safety Systems’s räkning. Vi har då som rutin att alltid upprätta personuppgifts- eller biträdesavtal med den tredje part som vi delar uppgifterna med. I dessa avtal regleras föremålet för behandlingen, varaktigheten, arten, ändamålet, typen av personuppgifter samt våra skyldigheter och rättigheter.

Du har rätt att vända dig till oss i egenskap av personuppgiftsregistrerad och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, ändamålet och vilka som mottagit personuppgifterna. En gång per år har man enligt GDPR rätt att få ut informationen och vi kommer vid begäran att tillhandahålla den informationen.

Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Nordic Safety Systems AB ansvarar inte innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.