Gentex rekommenderade utbytesschema

Genom regelbunden service och reparation av dina Gentex produkter, bibehåller och bevarar skyddsnivå och prestanda för din produkt. Över tid slits de olika komponenterna i din hjälm eller mask, och om de inte byts ut riskerar du att reducera produktens skyddande förmåga. Genom årtionden har Gentex införskaffat sig viktigt erfarenheter av hur viktigt det är att byta ut uppdragskritiska komponenter på regelbunden basis.

Nedan återfinns de rekommenderade utbytesintervallen för olika hjälm- och mask komponenter.

ANLITA VÅRT CERTIFIERADE SERVICE CENTER

Nordic Safety Systems har utbildade medarbetare med lång erfarenhet av service och reparation av Gentex och Alphas produkter och kan hjälpa dig med att serva och byta ut trasig komponenter på din hjälm eller mask.

Källa: whttps://www.gentexcorp.com/industry-solutions/defense-2/air/recommended-replacement-schedules-parts/