Gentex LPPR mask (SOTR)

Gentex LPPR-mask (Low Profile Particular Respirator) är en halvmask designad för att skydda dörrskytt och andra i kabinbesättningen mot oljebaserade och andra luftburna föroreningar på partikelnivå

Produktegenskaper:

  • Tillhandahåller minst 99,97% filtreringseffektivitet mot luftburna partiklar inklusive bly, asbest, smörjmedeldimma, krutrök, och vattenburna partiklar
  • Försedd med två utandningsventiler för lättare utandning
  • Mjuk och anpassningsbar ansiktdel som ger bra tillpassning och bra och säker tätning mot ansikten
  • Inkluderar en helt inbyggd mikrofon som integreras med hjälmkommunikation och ger en tydlig och klar kommunikation
  • Konfigurerbar för de flesta flygradio-system och bärbara comm-radio-system
  • Mikrofon impedanser: 5 Ohm, 150 Ohm samt micförstärkare för högohmiga radiosystem
  • Kan bäras med huvud-remställ eller integreras med fästen för Gentex flyghjälmar Alpha 900, Alpha Eagle samt HGU-56
  • Sömlös integration med hjälmburen NVG och andra ögonskyddsprodukter
pdf pdf/20171218-lppr-spec-sheet-a900-hgu56
pdf pdf/ops-core-sotr-operators-manual
2020-12/lppr-hgu56
2020-12/lppr-mask
2020-12/lppr-head-harness
2020-12/lppr-helmet-wear
2020-12/lppr-filter