Aerial survivor no profile livväst

aerialsurvivor
» Survivor-systemet är ett modulärt väst-system och är helt unikt på så sätt att den inte har någon synlig flytkrage som på andra västar kan orsaka interference med hjälm, NVG och annan utrustning.
» Flytblåsan är istället integererad i själva västen ända från nacken ner till midjan. Enkel- eller dubbelkammare.
» Blåsan aktiveras genom att rycka i handtaget, och när så sker, fälls västens framsidor åt sidorna, och ger plats för flytblåsan.
» Genom flytblåsans nära placering till brukarens kropp, får brukaren en mycket bra flytvinkel samt hög flythöjd i vattnet.
» Self-righting-egenskaperna är fenomenala, även med mycket utstyr och vikt på brukaren.
» Det modulära systemet med molle/fickor gör systemet mycket flexibelt att kundanpassa för olika flyguppdrag och miljöer.
» 40-50% lägre vikt jämfört med standard molle-väst + flytblåsa
» Vi kan erbjuda både modulära standardfickor och göra kundanpassade fickor.
» Konceptet med one-size-fits-all ger kostnadseffektiv lagerhållning och underhåll av systemet.
» Det går snabbt och enkelt att utföra service och underhåll i och med att trasiga och slitna fickor/moller enkelt byts ut mot nya.
» Västen erbjuder en fenomenalt god ergonomi, i och med att västens design gör att axlar och nacke avlastas under flygning.
» Västen kommer både som en lite-version samt en benrem-version med benremmar och straps som tillåter lyft-operation och säker förankring.
» Västen är förberedd för Aerials MURA quick-release system för förankringsremmen.
» Västen är designad enligt US TSO-standards.
» Totala inköpskostnaden för detta system blir lägre jämfört med motsvarande system med separat flytkrage och väst.
 

Nordic Safety Systems  |  +46(0)708-520770   |   info@nordicsafety.se