Service & underhåll - Aqualung

Nordic Safety Systems är Service-center för Aqualung Nödluftsystem:

Det är livsviktigt att hålla er livutrustning i trim. Nödluftenheten skall enligt tillverkaren genomgå service vartannat år eller efter en längre övningsperiod i salt- eller klorvatten.
Nordic Safety Systems är auktoriserat servicecenter för Aqualungs nödluftprodukter och tillhandahåller såväl reservdelar som service på produkterna.
Vi erbjuder även avtal med fast pris och leveranstid inkluderande tilläggstjänster där vi hjälper er att hålla reda på serviceintervallerna för varje enhet. Vi skickar er en kallelse när det tiden är inne.

Nordic Safety Systems  |  +46(0)708-520770   |   info@nordicsafety.se